Χρήσιμες οδηγίες για την χρήση των αλυσίδων χιονιού


Πάντα να διαβάζετε το κεφάλαιο "Αλυσίδες χιονιού" στο εγχειρίδιο «Χρήση και Συντήρηση» του οχήματος για να ελέγξετε τυχόν περιορισμούς στη χρήση των αλυσίδων χιονιού.

- Πριν αγοράσετε χιονοαλυσίδες, ελέγξτε με προσοχή αν οι διαστάσεις των ελαστικών είναι γραμμένες στην ετικέτα, για τις αλυσίδες που πρόκειται να αγοράσετε.

- Τοποθετήστε τις αλυσίδες χιονιού στους τροχούς κίνησης. Σε περίπτωση τετρακίνησης, οι αλυσίδες καλύτερα να είναι τοποθετημένες και στους τέσσερις τροχούς.

- Διαβάζετε πάντα με προσοχή τις οδηγίες τοποθέτησης και αφαίρεσης των αλυσίδων. Αποτελεί πάντα μία καλή πρακτική να δοκιμάσετε να τις εγκαταστήσετε και να τις αφαιρέσετε σε ένα άνετο, στεγνό μέρος πριν τις χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να ελέγξετε τη σωστή εφαρμογή τους στα ελαστικά και να εξασκηθείτε στην τοποθέτησή και την αφαίρεσή τους.

- Όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τις αλυσίδες, δοκιμάστε να τις τοποθετήσετε σε ένα ασφαλές μέρος, μακριά από τον οδικό άξονα και αν είναι δυνατόν με το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια.

- Με τις αλυσίδες τοποθετημένες, η ταχύτητα του οχήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50km/ώρα. Οδηγείτε ομαλά και περιορίστε τις αλλαγές ταχυτήτων όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση τη στροφή με υψηλή ταχύτητα, το απερίσκεπτο προσπέρασμα, τις γρήγορες εκκινήσεις και το απότομο φρενάρισμα.

- Σε συνθήκες παγετού που προκαλούνται από παγωμένο νερό στο οδόστρωμα, οι αλυσίδες χάνουν αρκετά από την αποτελεσματικότητά τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις κινηθείτε με πολύ μειωμένη ταχύτητα και κατεβάστε ταχύτητα για να επιβραδύνετε αντί να χρησιμοποιήσετε τα φρένα.

- Όταν συναντάτε δρόμο χωρίς χιόνι, κινηθείτε με μέτρια ταχύτητα  και αφαιρέστε τις αλυσίδες το συντομότερο δυνατόν για να αποφύγετε τη πρόωρη φθορά τους.  Ένας κρίκος που έχει φθαρεί  πάνω από το ήμισυ της διατομής του, είναι πιθανό να σπάσει κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Να ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των αλυσίδων  πριν τις χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση ελαττωμάτων σταματήστε αμέσως και αφαιρέστε τις αλυσίδες. 

- Για να διατηρήσετε τις αλυσίδες σε καλή κατάσταση τις πλένετε  με τρεχούμενο νερό μετά τη χρήση τους και τις αφήνετε να στεγνώσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, πριν τις τοποθετήσετε πίσω στη θήκη τους. ΕΓΓΥΗΣΗ

- Οι αλυσίδες χιονιού είναι εγγυημένες χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα.

- Από την εγγύηση εξαιρείται κάθε ζημιά που προκαλείται από την λάθος εγκατάσταση των αλυσίδων, την υπερβολική ταχύτητα του οχήματος, αλλοίωση ή αλλαγές που έγιναν στις αλυσίδες από τον χρήστη ή υπερβολική φθορά λόγω της χρήσης των αλυσίδων σε  επιφάνειες χωρίς χιόνι.

- Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αντικατάσταση των ελαττωματικών αλυσίδων.

- Η αλυσίδα που θεωρείται ελαττωματική θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί από το τεχνικό μας τμήμα.  

- Η εγγύηση δεν καλύπτει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από τις αλυσίδες χιονιού.

- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από τη χρήση των αλυσίδων σε οχήματα για τα οποία οι κατασκευαστές τους ορίζουν περιορισμούς στο εγχειρίδιο «χρήση και συντήρηση».